Profesorica Danijela Stešević dobitnica Godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore
Profesorica Danijela Stešević dobitnica Godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore

Profesorica dr Danijela Stešević s Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore istakla se kao jedna od ključnih figura u domenu naučnoistraživačkog rada tokom prošle godine na UCG. Rezultati njenog rada nagrađeni su godišnjom nagradom Univerziteta Crne Gore, koju joj je na svečanoj sjednici Senata UCG dodijelio rektor UCG prof. dr Vladimir Božović. Ova nagrada je priznanje za doprinos u razvoju naučne zajednice i međunarodnom prepoznavanju Univerziteta.

Njen kontinuirani rad na istraživanju floristike i vegetacije rezultirao je objavljivanjem radova u prestižnim časopisima poput Horticulturae, Plant Biosystems i Phytocoenologia. Posebno se ističe njen doprinos istraživanju endemskih vrsta kao što su  Ramonda serbica (sinekologija zajednica) i Micromeria croatica (morfometrija i molekularna karakterizacija), čime je obogatila razumijevanje biodiverziteta naših ekosistema.

Profesorica Stešević je takođe doprinijela izgradnji nacionalnih naučnih resursa i sistematizaciji i dokumentaciji bogatstva biljnog svijeta naše zemlje kroz svoj rad na Katalozima vaskularne flore Crne Gore i Nacionalnoj vegetacijskoj bazi podataka Crne Gore,

Kroz mentorski rad sa studentima master i doktorskih studija, kao i sa mladim istraživačima, profesorica Stešević neprekidno inspiriše i podstiče nove generacije naučnika. Njena posvećenost podučavanju i mentorstvu osigurava kontinuitet u razvoju naučnoistraživačke zajednice Crne Gore.

Profesorica Stešević takođe vodi bilateralne projekte sa Slovenijom u oblasti didaktike (istraživanja dodatne vrijednosti implementacije novih informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju), u saradnji sa Univerzitetom u Mariboru, kao  i vegetacijske ekologije (ruderalna vegetacija Crne Gore), u saradnji sa Biološkim institutom Jovan Hadži ZRC-SAZU iz Ljubljane. To je dodatno osnažilo međunarodnu saradnju i prepoznatljivost Univerziteta Crne Gore. 

Njeni doprinosi su višestruko priznati kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, što je rezultat njene posvećenosti izvrsnosti u svim aspektima naučnog rada.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.