Prirodno-matematički fakultet, 12.06.2018

Odbranjena doktorska disertacija mr Sonje IvanovićMr Sonja Ivanović je, na Studijskom programu Fizika, uspješno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom:

,,IMPROVING QA/QC IN MAMMOGRAPHY SCREENING AND BREAST DIAGNOSIS IN MONTENEGRO "

pred međunarodnom Komisijom u sastavu:

1. Dr Slavoljub Mijović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor;

2. Dr Hilde Bosman, vanredni profesor Katoličkog Univerziteta Luven, Belgija;

3. Dr Olivera Ciraj Bjelac, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

4. Dr Mara Šćepanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;

5. Dr Mira Vučeljić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici.

Odbrana je održana u nedjelju, 10.06. 2018. godine sa početkom u 10 sati u Svečanoj sali 225 u zgradi Tehničkih fakulteta.

 

Dokumenti