Prirodno-matematički fakultet, 14.06.2018

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije



Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije

Ministarstvo nauke Crne Gore objavljuje drugi Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije za period 01. januar 2019. – 31. decembar 2020. godine.

Predmet Konkursa je sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata koji se realizuju u prioritetnim oblastima istraživanja, kao i međusobne posjete (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Srbije.

Ovim konkursom je otvarena mogućnost crnogorskim naučnicima i naučno-istraživačkim timovima da sa srpskim kolegama rade na zajedničkim projektima, razvijaju mobilnost, razmjenjuju stečena znanja i iskustva i kao rezultat zajedničkog rada dolaze do novih saznanja. 

Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.
Predviđeni rok za početak projekata je 01. januar 2019. godine, a za završetak 31. decembar 2020. godine

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se na sljedeći način:
- projektnu prijavu potrebno je popuniti on-line, ulaskom na sajt Ministarstva nauke 
- popunjenu projektnu prijavu poslati i na elektronsku adresu snezana.vukotic@mna.gov.me.

Konkurs se objavljuje na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 21. marta 2011. godine, kao i Programa saradnje između Ministarstva nauke Crne Gore i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u oblastima nauke i tehnologije za period 2015/2017. godina, potpisanog 17. septembra 2015. godine.

Više informacija možete naći na linku MNA

Izvor: Ministarstvo nauke