Prirodno-matematički fakultet, 29.06.2018

Konačne rang-liste kandidata i upisUpis budućih studenata Prirodno-matematičkog fakulteta vršiće se od 02-06. jula 2018. godine u Studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta u periodu 10-13 časova.

 

Za upis je potrebno pripremiti sledeća dokumenta:

1. Indeks

2. Dvije identične fotografije

3. Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni)

 

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na Prirodno-matematički fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Prodekan za nastavu

 

 

Dokumenti