Prirodno-matematički fakultet, 17.10.2018

Poziv za studijsku posjetu Evropskoj laboratoriji za molekularnu biologijuX

Upućuje se poziv svim studentima završne (specijalističke) godine kao i budućim i trenutnim studentima master i doktorskih studija bioloških, medicinskih i biotehničkih nauka za prijavu zainteresovanosti za studijsku posjetu Evropskoj laboratoriji za molekularnu biologiju (EMBL) u Hajdelbergu. Posjeta će se obaviti u periodu 15. do 17. novembra 2018. godine. Svi troškovi posjete (put, smještaj i dnevnice) su obezbijeđeni od strane Ministarstva nauke i EMBL-a. 

Posjeta je sastavni dio godišnjeg plana realizacije pristupanja Crne Gore EMBL-u (European Molecular Biology Laboratories) i EMBO-u (European Molecular Biology Organisation). Svrha posjete je da se naši najbolji studenti – budući istraživači iz ove oblasti, upoznaju sa laboratorijama ove prestižne organizacija kao i mogućnostima za njihovo dalje usavršavanje. 

Krajnji rok za prijavu je 24. oktobar 2018. godine. 

Prednost će imati studenti viših nivoa studija.

Uz popunjen prijavni formular potrebno je dostaviti:
1. Motivaciono pismo
2. CV (biografija sa bibliografijom) 
3. Uvjerenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija koja sadrži prosječne ocjene studenta (Bečelor, Specijalističke i Master studije) 

Komisija će na osnovu pristiglih dokumenata sačiniti rang listu kandidata, a konačan izbor će biti urađen nakon obavljenog intervjua sa njima. 

Više informacija na link