Prirodno-matematički fakultet, 05.12.2018

Predavanje profesora Đorđa Baralića petak 7. decembarX
Професор Ђорђе Баралић, научни сарадник Математичког института САНУ, одржаће предавања по називом  ,,Обојена ККМ и обојен Лебегова теорема" и ,,Математика у Вијетнаму" у петак 7. децембра (рачунарска учионица 107а) са почетком у 13:30.
 
Позивамо вас да присуствујете предавањима.
 
Обојена ККМ и обојена Лебегова теорема

Приказаћемо уопштење класичне теореме Кнастер-Куратовски-Мазуркиевич теореме која тврди да сваки покривач n-симплекса са отвореним скуповима таквим да не постоји њих n+1 који се секу да тада мора постојати отворени скуп у том покривачу који пресеца све пљосни n-симплекса и Лебегове о покривању n-куба отвореним скуповима таквим да не постоји њих n+1 који се секу да тада мора постојати отворени скуп у том покривачу који пресеца две наспрамне пљосни n-куба. Уопштења која су добијена коришћењем метода торусне топологије се односе на n-политопе који су обојени са n и n+1 боја.


Математика у Вијетнаму

На овом предавању ће бити приказан математички систем, образовање и најважније институције везане за математику у Вијетнаму и приказани утисци које је предавач током свог тромесечног боравка у овој далекој, али брзо развијајућој земљи понео са собом.