Prirodno-matematički fakultet, 25.12.2018

Jelena Vukasović, najbolji student Prirodno-matematičkog fakultetaX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Jelenom Vukasović, najboljim studentom Prirodno-matematičkog fakulteta (9.88) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Vukasović: Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam izabrana za najboljeg studenta PMF-a . Željela bih da izrazim zahvalnost prema komisiji koja mi je ukazala ovu čast i poštovanje prema nagrađenim studentima kao i mojim kolegama svih smjerova PMF-a. Za osjećaje ohrabrenja i ispunjenja jedan od najznačajnijih  momenata jeste  ubiranje plodova sopstvenog rada i truda, a konkretan ,,plod" kao što je ovaj ,svakako jeste motivacija za dalji trud i usavršavanje, kao i potvrda dosadašnjeg.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Vukasović: Za svaki uspijeh su nephodna određena odricanja i trud. Mislim da je fakultet i svi izazovi koje isti donosi jedna od prvih velikih stepenica većine mladih ljudi koji odluče da se usavršavaju u polju obrazovanja. Konkretno što se tiče biologije, to je smjer koji zahtjeva veliki broj časova provdenih na predavanjima, u laboratoriji, zatim na terenima i praktičnoj nastavi. Sve to u kombinaciji sa neophodnim samostalnim učenjem predstavlja veliki i naporan izazov. Međutim, kao i svaki drugi ako se i ovaj izazov sagleda na pravilan i ohrabrujući način on predstavlja veliku mogućnost za studenta u pogledu formiranja karaktera, istrajnosti i upornosti koji su od nepojmljivog značaja ne samo u datom trenutku već i u životu uopšte. Takođe, suočeni sa nedostatkom vremena studenti su primorani da razviju sposobnost kvalitetne organizacije i prioritizovanja.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Vukasović: Svaka od aktivnosti organizovanih na fakultetu: predavanja, vježbe , tereni i laboratorijski rad su na svojstven način važne. Većina studenata se sa mikroskopom i laboratorijom susreću na pravi način tek na fakultetu. U laboratorijama postoje osnovni uslovi, preparati i aparatura za rad, ali se svakako ne mogu uprediti sa savremenim laboratorijama u svijetu. Međutim i to budi sposobnost snalažljivosti i razmišljanja van zadatih okvira, te kako je zaista odličan profesor jednom prilikom rekao ,,Naši studenti možda nemaju najbogatije iskustvo u praktičnoj nastavi, ali su najsnalažljiviji i najkreativniji, jer takvi su naučeni da budu". Predavanja pružaju različita teorijska saznanja dok terenska nastava donosi nezaboravna i zabavna iskustva puna anegdota, a duga noćna učenja sa kolegama nova poznanstva i prijateljstva.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Vukasović: Najveća motivacija svakako jesu mali ali značajni uspjesi koji obnavljaju snagu i volju. S prolaskom vremena i sazrijevanjem dolazi i svijest o značaju upornosti i istrajnosti kao i ambicija za uspjehom.
Velika motivacija jeste i želja za usvajanjem što šireg znanja koje je neophodno za dalje usavršavanje u izabranoj oblasti kao i što bolje ocjene koje će to omogućiti.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Vukasović: Zadatak je uvijek isti, položiti ispite u semestru i usvojiti što opširnije znanje koje ću na najbolji način iskoristiti tokom daljeg usavršavanja.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Vukasović: Biologija je smjer koji budi u čovjeku humanost, skromnost i samosvjesnost. Daje perspektivu razumijevanja sveopšte povezanosti prirode, kao i osjećaj odgovornosti prema istoj. Ovaj fakultet ne dozvoljava površna saznanja, već traži i budi želju za konstantnim usavršavanjem i omogućava sticanje važnih intelektualnih ali i ljudskih kvaliteta kao što su upornost, istrajnost, kreativnost, snalažljivost. Ko želi da se iskreno, sveobuhvatno i zagriženo bavi prirodnim naukama, biologija je pravi izbor za njega. Takođe,  kao fundamentalna nauka raspolaže širokim spektrom znanja koja se mogu primjeniti u mnogim oblastima, i kao takva pruža veliki broj mogućnosti za uže specijalizacije.