Prirodno-matematički fakultet, 15.03.2019

Spisak studenata koji su ispisani sa doktorskih studijskih programa PMF-aStudenti doktorskih studijskih programa koji nijesu upisali narednu godinu studija, odnosno propustili su da  ponovo prijave zaostale predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku, a da im pri tom ne miruju prava i obaveze, su ispisani sa Univerziteta Crne Gore.

 1. Borislav Ivanović (broj indeksa 10/08), Doktorski studijski program Biologija
 2. Pavle Miljanić (broj indeksa 1/09), Doktorski studijski program Biologija
 3. Snežana Didanović (broj indeksa 3/10), Doktorski studijski program Biologija
 4. Tijana Perović (broj indeksa 1/10), Doktorski studijski program Biologija
 5. Bojana Šljukić (broj indeksa 2/13), Doktorski studijski program Biologija
 6. Qenan Maxhuni (broj indeksa 1/16), Doktorski studijski program Biologija
 7. Dušica Slović (broj indeksa 1/08), Doktorski studijski program Računarske nauke
 8. Igor Ivanović (broj indeksa 1/09), Doktorski studijski program Računarske nauke
 9. Ivana Todorović (broj indeksa 1/10), Doktorski studijski program Računarske nauke
 10. Ozren Sekulović (broj indeksa 1/10), Doktorski studijski program Matematika
 11. Ivan-Vanja Boroja (broj indeksa 2/16), Doktorski studijski program Matematika
 12. Marija Daković (broj indeksa 2/12), Doktorski studijski program Fizika

DEKANAT