Prirodno-matematički fakultet, 08.07.2019

Konkurs za upis na prvu godinu studija Prirodno-matematičkog fakulteta - II upisni rokKonkurs za predaju dokumenata za drugi upisni rok na slobodnim mjestima na Prirodno-matematickom fakultetu bice realizovan 09. jula 2019. godine.

Dokumenta će se primati u Studentskoj sluzbi PMF-a u utorak, 09. jula,  u periodu 09-13 časova. 

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;   diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa   posebnim propisom;  diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Broj slobodnih mjesta po studijskim programima je: Matematika (19), Matematika i racunarske nauke (12), Fizika (25) i Biologija (31).

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  12. julom  2018. godine.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 706