Prirodno-matematički fakultet, 28.11.2019

Univerzitet Crne Gore punopravni član naučne kolaboracije RD50 u CERN-uJednoglasnim usvajanjem aplikacije Univerziteta Crne Gore od strane Borda naučne kolaboracije RD50(Radiation hard  semiconductor devics for very high luminosity colliders), Univerzitet Crne Gore postao je punopravni član naučne kolaboracije RD50 u CERN-u, 18. novembra 2019. godine.

U sastavu Borda naučne kolabracije RD50 (Radiation hard  semiconductor devics for very high luminosity colliders) je više od 60 institucija širom svijeta, sa sjedištem u CERN-u.

Profesorica fizike i međunarodni ekspert u fizici elementarnih čestica i inženjeringu detektora, prof. dr Gordana Laštovicka-Medin  predstavila je grupu naučnika sa Univerziteta Crne Gore kojom ona koordinira, kao i program grupe, u okviru ovog XXXV radnog sastanka naučne kolaboracije RD50 sa sjedištem u CERN-u.

Po prvi put u istoriji Crne Gore, naučnici Crne Gore će, kao nacionalni tim, učestvovati u razvoju silicijumovih detektora za trenutne i buduće hadronske sudarače. Grupa naučnika sa UCG će biti uključena u razvoj state-of-the-art senzora neopodnih za nadogradnju detektora na eksperimentima ATLAS i CMS.

Učešćem u radu kolaboracije RD50, naučnici iz Crne Gore neće samo raditi na analizi izmjerenih podataka pomoću detektora koji su postavljeni u CERN-u, već će aktivno učestvovati i u izgradnji novih hadronskih sudarača.

Posebno aktivno učešće Crne Gore se očekuje na R&D, veoma precizni sensor LGAD (Low Gain Avalanshe Detector) koji će predstavljati krucijalnu komponentu  CMS i i ATLAS eksperimenta. LGAD  je razvijen upravo unutar RD50 kolaboracije, a senzori LGAD su razvijeni unutar RD50 imaju primjenu i u medicini (CT-scanning kod hadronske terapije). 

Istraživački projekti naučne kolaboracije RD50 sa sjedištem u CERN-u su vezani za inoviranje, razvoj i fabrikaciju state-of-the-art detektora, otpornih na visoku radijaciju, sa fantastičnom vremenskom i prostornom rezolucijom koja će omogućiti bolju osjetljivost detektovanja postojećih čestica, bolju preciznost mjerenja i omogućiti otkriće novih čestica koja sa dosadašnjom tehnologijom nijesu bila moguća. 

Izvor: Ministarstvo nauke

Broj posjeta : 355