Prirodno-matematički fakultet

Podsjetnik: Specijalni tvining poziv za Zapadni Balkan od izuzetne važnosti za Crnu Goru
Podsjećamo crnogorsku naučnu zajednicu o mogućnostima apliciranja na specijalni poziv za tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana, u okviru EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, horizontalna oblast „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“.

U pitanju je poziv namijenjen istraživačkim timovima sa Zapadnog Balkana, koji za cilj ima da se ojača određeno područje istraživanja u naučnoj instituciji kroz povezivanje s najmanje dvije međunarodne vodeće institucije iz različitih članica EU, putem: kratkoročnih razmjena osoblja; ekspertskih posjeta i kratkoročnih (virtuelnih) obuka; radionica; učešća na konferencijama; organizacija zajedničkih aktivnosti poput ljetnjih škola; aktivnosti diseminacije i komunikacije sa javnošću. Takođe, projektima se odobravaju i troškovi istraživanja, potrošnog materijala i sitne opreme, koji mogu biti prihvatljivi u iznosu do 30% traženog finansiranja.

Poziv je specifičan, jer crnogorski istraživači imaju veću mogućnost da povuku sredstva u odnosu na ostale pozive namijenjene naučnoj zajednici, a koji će biti objavljeni u narednom periodu.

Ovim putem Vas obavještavamo da će poziv biti raspisan 8. juna, a ne u maju, kako je ranije bilo najavljeno.

 

Takođe, podsjećamo Vas da je nacrt radnog programa za horizontalnu oblast „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“ koji sadrži više detalja o specijalnom pozivu za tvining projekte (TST-02-01-2021 Twinning Western Balkans special) dostupan na sljedećem linku:https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papershttps://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/7-WP-Widening-ERA-January-2021.pdf, pa Vas pozivamo da se sa istim upoznate i da već započnete pripreme za podnošenje predloga projekata za ovaj poziv. U ovome Vam mogu pomoći vebinari Evropske komisije koji detaljno predstavljaju novi Horizont Evropa program: Kako pripremiti uspješan predlog projekta u okviru programa Horizont Evropa, a koje možete naći na linkovima:

Part I - https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm

Part II - https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm

Podsjećamo da je i prije formalnog pristupanja naše zemlje Horizont Evropa programu, crnogorskim naučnoistraživačkim institucijama omogućeno da učestvuju u ovom programu, na ravnopravnoj osnovi sa institucijama iz EU27.

Za više informacija, pozivamo vas da se obratite Mileni Milonjić, načelnici Direkcije za EU programe za nauku i istraživanje, putem e-maila: milena.milonjic@mpnks.gov.me i telefona 020 405 307.

Broj posjeta : 57