Prirodno-matematički fakultet

Dodatni ,,korona,, rok u septembru
Prema dopisu prorektora za nastavu, studentima koji su, zbog pandemije i mjere samoizolacije, bili spriječeni da izađu na jedan od dva termina završnog ispita u septembarskom roku, omogućeno je da ispit polažu u vanrednom (,,korona,,)  roku, koji će se organizovati u periodu 27-29.09.2021. godine.

Da bismo što efikasnije organizovali pomenuti rok, studenti koji, shodno gore navedenom, imaju pravo da polažu ispite, potrebno je da prodekanu za nastavu dostave putem mejla miljan@ucg.ac.me najkasnije do petka, 23.09.2021. godine sljedeće podatke:

Ime i prezime

Broj Indeksa

Godina studija i studijski program

Naziv predmeta za koji se prijavljuju

Ime profesora kod koga polažu

Skeniranu potvrdu o obolijevanju (rješenje o samoizolaciji ili pozitivan test na virus).

Nakon pristiglih podataka, prodekan za nastavu i rukovodioci studijskih programa će, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima, napraviti raspored ispita. Obavezno je na ispit donijeti dokument kojim se dokazuje da je student usljed korone bio spriječen da izađe na završni ispit u redovnom roku (rješenje o samoizolaciji ili pozitivan test na virus) i koji je naslovljen lično na studenta koji je bio u samoizolaciji.

 

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 479