Prirodno-matematički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Jova Zlatičanina
Kandidat Jovo Zlatičanin braniće magistarski rad pod nazivom:                                       

,,Primjena butstrap metoda za računanje p vrijednosti testa Kolmogorov Smirnova"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Siniša Stamatović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik;

2. dr Goran Popivoda, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, član;

3. dr Božidar Popović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 09.09.2021. godine u Sali 210  sa početkom u 10:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 156