Prirodno-matematički fakultet

Odbrana master rada kandidatkinje Marijane Grbović
Kandidatkinja Marijana Grbović braniće magistarski rad pod nazivom:                                       

,,Statistička procedura brzog detektovanja početka epidemije"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Goran Popivoda, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik;

2. dr Božidar Popović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, član;

3. dr Siniša Stamatović, redovni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 17.09.2021. godine u Sali 227  sa početkom u 11:30 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 166