Odbrana magistarskog rada kandidata Nikole Pižurice
Kandidat Nikola Pižurica braniće magistarski rad sa nazivom:                                       

,,Razvoj regularizovanih konvolucionih enkoder-dekoder modela dubokog učenja za detekciju površinskih oštećenja proizvoda u industriji na osnovu digitalnih 2D slika" 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Srđan Kadić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik komisije;

2. dr Savo Tomović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta , član komisije;

3. dr Igor Jovančević, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 23.11.2022. godine u sali 227 u zgradi tehničkih fakulteta sa početkom u 9:30 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.