Erasmus + konkurs za Univerzitet Azurna obala u Nici, Francuska
Erasmus + konkurs za Univerzitet Azurna obala u Nici, Francuska

https://univ-cotedazur.eu/

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu Azurna obala u Nici u ljetnjem semestru akademske 2022/23.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i osoblje svih fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Iako su konkursom obuhvaćene sve studijske oblasti, potrebno je se informisati o akademskoj ponudi i dostupnim oblastima na veb-stranici univerziteta domaćina.

STUDENTI

Broj stipendija za Osnovne/Master/Doktorske studije: 8

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci 

 

Za prijavu je potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 • Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 • Dokaz o znanju engleskog jezika* ili francuskog jezika

Bachelor:

B2 (French)

B2 (English)

Master/PhD:

C1 (French)

B2 (English)

 • CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 • Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 • Kopija pasoša
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

*Napomena

Student prilaže dokaz o potrebnom znanju jezika (potvrdu), a dodatno se boduju sljedeći sertifikati:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Francuski jezik: Delf/Dalf

 

Za prijavu za razmjenu na DOKTORSKIM studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 2. Plan istraživanja preveden na engleski jezik
 3. Projekat mobilnosti 
 4. CV u Europass formatu i preporuku mentora na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo
 6. Prepis ocjena preveden na engleski jezik
 7. Kopija posljednje diplome sa studija
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 9. Dokaz o znanju jezika
 10. Kopija pasoša
 11. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 12. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)

Napomene: 

Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama.

Studentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Korisni linkovi:

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti: 4 mobilnosti u svrhu držanja nastave ili stručnog usavršavanja (4 STA/STT) u trajanju od 9 dana (7 + 2 dana za put)

Oblast studija: Sve oblasti

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeća dokumenta:

 1. Plan rada (Mobility agreement)sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija
 3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti sljedeće:                                              
 • Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     
 • Korist za budući rad u ustanovi                                                                               
 • Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu 
 1. Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.
 2. Kopiju pasoša

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. novembar 2022. godine.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.