Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Irme Muhović
Kandidatkinja Irma Muhović braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Diverzitet batrahofaune i herpetofaune i preliminarna procjena veličine populacije žutotrbog mukača, Bombina variegata (Linnaeus, 1758) na području rijeke Mrtvice"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Danka Caković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Danilo Mrdak, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Dragana Milošević Malidžan, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 27.10.2023. godine u sali A1 na Biotehničkom fakultetu sa početkom u 15:00 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.