JAVNI POZIV ZA PRIJAVU EKSPERATA AGENCIJE ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA
Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore na početku svake kalendarske godine objavljuje Javni poziv za prijavu eksperata koje angažujemo u postupcima akreditacije studijskih programa i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja. Javni poziv je otvoren tokom cijele godine, a lista se ažurira krajem svakog kvartala.

U procesima reakreditacija ustanova visokog obrazovanja a u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama kao i podzakonskim aktima Agencije, jedan član Komisije treba da bude predstavnik studenata. Njegova uloga u ovim procesu jeste da svojim aktivnim djelovanjem doprinese što kvalitetnijem i efikasnijem sprovođenju postupka reakreditacije kao i obezbjeđenju i unapređenju kvaliteta u oblasti evaluacije.

Pored kriterijuma koji se tiču ekspertize u predmetnim oblastima u kojima eksperti mogu biti angažovani, posjedovanju iskustva u obezbjeđenju kvaliteta i sl. predstavnici studenata koji se prijavljuju za učešće u evaluacionim komisijama trebaju da budu studenti master ili doktorskih studija.

Više informacija o kriterijumima, kao i  javni poziv i prijavni formular možete naći na sljedećim linkovima:

HTTPS://AKOKVO.ME/KRITERIJUMI-ZA-IZBOR-EKSPERATA/ [1]

HTTPS://AKOKVO.ME/JAVNI-POZIV-ZA-PRIJAVLJIVANJE-EKSPERATA-U-2023-GODINI/
[2]

HTTPS://AKOKVO.ME/PRIJAVA-ZA-STUDENTE-ZA-LISTU-EKSPERATA/ [3]Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.