Obavještenje za studente master studija
Obavještavaju se studenti master studija koji su studije upisali 2021/22. studijske godine, a do 1.12. 2023. godine (uključujući i 1.12. 2023.) nisu završili prijavu teme master rada (Prijava dobila pozitivno mišljenje Odbora za monitoring master studija) ili nisu odbranili master rad, da su dužni  da regulišu status  i uplate školarinu (ako to već nisu uradili) za studijsku 2023/2024. godinu, najkasnije do ponedeljka 25.12.2023. godine u terminu od 11-13 h. 

Studenti dvogodišnjih master studija koji su dobili pozitivno mišljenje Odbora/Komisije za provjeru master rada na plagijarizam do 1.12.2023. godine (uključujući i 1.12.) neće biti u obavezi da plate naknadu. Od prethodno navedenog, prema dopisu Centra za unapredjenjenje kvaliteta UCG od 1.12. 2023. dobijenog putem mejla, " izuzetak predstavlja slučaj u kome student, čiji je rad dobio pozitivno mišljenje Odbora u vezi provjere master rada na plagijarizam, ne uspije da odbrani svoj master rad pred Komisijom za odbranu master rada".

Studenti dvogodišnjih master studija koji su dobili pozitivno mišljenje o prijavi teme master rada do 1.12.2023. godine (uključujući i 1.12.) neće biti u obavezi da plate dio naknade za prijavu master rada (10 ECTS kredita), a u obavezi su da plate dio naknade za odbranu master rada (20 ECTS kredita).

Studenti master studija, koji nisu upisani studijske 2021/22 godine, dužni su da regulišu svoj status i uplate školarinu do 25.12.2023. godine u terminu od 11-13 h. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.