Prirodno-matematički fakultet, 29.11.2018

Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Bozidara SoskicaMagistarski rad pod nazivom “Magnetne primjese u dvodimenzionalnim materijalima sa tačkastim strukturnim defektima” kandidataBožidara Šoškića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

          Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 28. 11.2018. godine.

 

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a