Prirodno-matematički fakultet

EVIDENCIJA POENA_DRUGI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA
U prilogu se nalazi evidencija poena i predlog ocjene nakon drugog termina septembarskog roka.

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 21. 09. 2020. u 11:30

Na usmeni dio ispita (ponedeljak 21.09.2020. 12:15) pozivaju se:

Pajovic Petar 33/16 i Prelevic Teodora 50/16

Dokumenti

Broj posjeta : 165