Prirodno-matematički fakultet

Termin za predispitne konsultacije za PRVI TEST
Predispitne konsultacije za TEST 1 (oblast ALGOLOGIJA) održaće se u ponedjeljak 17/12/2018 sa početkom u 17:30h u laboratoriji 207