Prirodno-matematički fakultet, 06.09.2020

Rezultati prvog septembarskog roka i najava drugog terminaRezultati prvog septembarskog roka

K- kolokvijum; H- herbarijum; T- teorijski dio završog ispita; S- prethodne semestralne provjere znanja

Tamara Džarić H= 14, T= 1, S= 34, predlog ocjene E (59 poena) 

Jašavić Belisa H= 0, T= 0.5, S= 26.5

Laković Jelena H= 0, T= 0, S= 28

Vujović Irena H= 0, T= 0, S= 49

Ralević Predrag K= 8, H= 0, T= 0, S= 0

Husović Elzana H= 0, T= 1.5, S= 20 

Hot Jasmina H= 11, T= 0, S= 42, predlog ocjene E (53 poena)

 

Drugi termin završog ispita je 17. septembar 2020. godine, 9h, sala A3.

Prijavu za polaganje obaviti 14. i 15. septembra na mejl danijela.stesevic@ucg.ac.me

U prijavi naglasiti da li se polaže samo završni ispit ili ispit u cjelosti. 

Herbarijum predati 16. septembra u 9h 30min, lab. 101. 

Broj posjeta : 87