Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 14.02.2018

Nova objava - 14.02.2018 11:07 Organizacija rada u ljetnjem semestru 2017/18OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA, ZBOG PRELAZA NA NOVI PROGRAM STUDIJA, PREDAVANJA IZ POSLOVNOG PRAVA U TURIZMU U LJETNJEM SEMESTRU 2017-18. NEĆE BITI ORGANIZOVANA. 

BIĆE ORGANIZOVANE PROVJERE ZNANJA - KOLOKVIJUM, POPRAVNI KOLOKVIJUM, ZAVRŠNI I POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT.

PROGRAM STUDIJA, LITERATURA I NAČIN BODOVANJA RADA STUDENATA NALAZE SE NA SAJTU FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ECTS INFORMACIJA.

ISPIT SE POLAŽE U TERMINIMA ZA KOLOKVIJUM, POPRAVNI KOLOKVIJUM ( I DIO GRADIVA) I U TERMINIMA ZA ZAVRŠNI I POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT (ISKULJUČIVO II DIO GRADIVA)

TERMINI KOLOKVIJUMA BIĆE OBJAVLJENI NAKON DOGOVORA SA PRODEKANOM I PREDSTAVNICIMA STUDENATA.