Ekonomski fakultet, 12.06.2020

Naučna aktivnost Ekonomskog fakulteta rezultat spoja nauke i strukeNaučna aktivnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, rezultat je  spoja  nauke i struke, što posebno dolazi do izražaja na Kongresu računovođa i revizora, koji fakultet godinama organizuje u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore. To je kazao prodekan za nauku ovog fakulteta Mijat Jocović.

“Brojni naučni radovi koji proisteknu sa ovog kongresa predstavljaju sinergetski efekat rada predstavnika nauke i struke. Osim toga, višegodišnji smo partneri u organizaciji Konferencije o ekonomiji Privredne komore Crne Gore, kao i Međunarodne konferencije koju organizuje Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu”, kaže Jocović.

OImagen ističe da su tri strateška cilja dominantna u okviru nauke i istraživanja, a to su jačanje istraživačkih kapaciteta, prepoznatljivost Ekonomskog fakulteta u Evropskom istraživačkom prostoru i unapređenje naučnoistraživačkih aktivnosti studenata na nivou doktorskih i master studija.

Ovi ciljevi su utvrđeni i strategijama razvoja Univerziteta Crne Gore i  Ekonomskog fakulteta.

“Na Ekonomskom fakultetu postoji kvalitetna infrastruktura za obavljanje naučnoistraživačkog rada, pa su tako svi nastavnici i saradnici, na različite načine uključeni”, navodi Jocović.

Prema njegovim riječima,  u prethodnom periodu ostvaren je značajan napredak kada je riječ o naučnoistraživačkoj djelatnosti i publikovanju radova u prestižnim međunarodnim časopisima.

“Nastavni kadar u prosjeku godišnje objavi više od 50 radova, od kojih je značajan broj u renomiranim časopisima. Ova činjenica nas raduje, jer se stvaraju uslovi za napredovanje nastavnog kadra prilikom izbora u veća zvanja, a sve veći broj nastavnika zadovoljava uslove za mentorstvo na doktorskim studijama. U ovom trenutku aktivna su četiri bilateralna naučnoistraživačka projekta u kojima učestvuju nastavnici, saradnici kao i doktorandi Ekonomskog fakulteta”, pojašnjava Jocović.

On dodaje da organizovanjem i učešćem u brojnim međunarodnim naučnim konferencijama, projektima, objavljivanjem publikacija, organizovanjem naučnih i stručnih rasprava, Ekonomski fakultet ostvaruje svoju naučnoistraživačku i nastavno-naučnu djelatnost i uspostavlja akademsku i stručnu saradnju sa srodnim institucijama.

“Organizovanjem brojnih gostujućih predavanja eminentnih naučnika i profesora doprinosimo promociji Ekonomskog fakulteta kao naučnoistraživačke institucije i širimo mrežu partnerskih institucija. Tako smo, na pragu obilježavanja 60 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta, u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore organizovali prvu posjetu dobitnika Nobelove nagrade, norveškog ekonomiste Fina Kidlanda koji je održao predavanje Ekonomska politika i rast nacija. Studijsku godinu koju smo počeli predavanjem Nobelovca, završili smo predavanjem svjetski poznatog i priznatog analitičara međunarodne političke ekonomije, profesora Frensisa Fukujame. On je održao predavanje na temu Politika identiteta i globalna demokratija u okviru Liderske akademije za razvoj koje je organizovana u saradnji sa Centrom za demokratsku tranziciju (CDT)2”, kazao je Jocović.

Ekonomski fakultet UCG je sredinom decembra 2017. godine, dodaje Jocović, postao član prestižne evropske akreditacijske kuće European Foundation for Management Development (EFMD), čime su otvorena vrata za ulazak u proces sticanja međunarodne EPAS akreditacije.

“Osim unapređenja kvaliteta obrazovanja i istraživanja, ovo članstvo omogućava našim predavačima pristup međunarodnim bazama podataka što je neophodan preduslov za sprovođenje istraživanja u bilo kojoj oblasti”, zaključuje on.

Sve naučnoistraživačke aktivnosti Ekonomskog fakulteta objavljuju se u Godišnjem izvještaju o radu u cilju aktivnog promovisanja postignutih rezultata i podsticanja nastavnika, saradnika i doktoranada na dalja zalaganja.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/naucna-aktivnost-ekonomskog-fakulteta-rezultat-spoja-nauke-i-struke

https://fosmedia.me/infos/drustvo/naucna-aktivnost-ekonomskog-fakulteta-rezultat-spoja-nauke-i-struke

 

Broj posjeta : 366