Arhitektonski fakultet, 29.12.2020

Uspješno realizovan kurs iz oblasti Parametarskog modelovanja za studente Arhitektonskog fakultetaU periodu od 16.12.2020 do 27.12.2020. uspješno je realizovan kurs, koji je uključivao seriju predavanja i radionica  iz oblasti Parametarskog modelovanja, za studente Arhitektonskog fakulteta. Kurs predstavlja novo iskustvo za studente iz oblasti primjene novih tehnologija i alata, a realizovan je na inicijativu dekanke Arhitektonskog fakulteta, prof. dr Svetlane Perović, besplatno za sve učesnike. 

 

Kurs su vodili profesori i saradnici sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, departman za arhitekturu i urbanizam: 

Prof. dr Vesna Stojaković, Mr Marko Vučić,  Doc. dr Marko Jovanović,  Prof. dr Bojan Tepavčević.

 

Teme koje su obrađivane u toku kursa slijede u nastavku:

1. "Od dizajna do fabrikacije", Prof.dr Vesna Stojaković

2. "Generisanje parametarskih površi", Mr Marko Vučić

3. "Dizajn parametarskih panela – Perforacije", Prof.dr Vesna Stojaković 

4. "Dizajn parametarskih panela – Oblikovanje atraktorima", Doc.dr Marko Jovanović

5. "Dizajn korišćenjem ravanskih presjeka", Prof.dr Bojan Tepavčević

 

Moderatorka kursa je bila prof.dr Svetlana Perović.

Hvala svima na učešću i saradnji!

 

Broj posjeta : 233