Arhitektonski fakultet, 02.04.2021

Interdisciplinarna i međunarodna saradnja za revitalizaciju obale Ade Bojane - UlcinjArhitektonski fakultet je u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) 26. marta 2021. g. u terminu predavanja na predmetu Urbanističko planiranje koji vodi predmetni nastavnik prof. dr Svetislav G. Popović, studentima omogućio da se upoznaju sa projektom „Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom basenu rijeke Drim u Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji“, finansiranog kroz Adaptacioni fond, a koji UNDP sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore (2019-2024). Sliv rijeke Drim je prekogranični basen u kojem živi 1,6 miliona ljudi i prostire se na teritorijama Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Grčke. Klimatske promjene i klimatska varijabilnost povećavaju učestalost, intenzitet i uticaj poplava u slivu. Projekat će stoga povećati otpornost zemalja i zajednica u slivu rijeke Drim na rizik od poplava uzrokovanih klimatskim promjenama i obezbjediti integralni pristup upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Drim u Crnoj Gori, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, dok će stukturne mjere u Crnoj Gori biti realizovane na rijeci Bojani (projektovanje rekonstrukcije sistema nasipa).

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa prvim rezultatima istraživanja i projektom rekonstrukcije sistema nasipa na rijeci Bojani u Crnoj Gori kroz predavanja mr Nenada Nenadića i mr Miodraga Trifunovića, eksperata za hidrologiju i hidrauliku kao i menadžerke projekta i ekspertkinje za životnu sredinu mr Ruže Radović, ispred kompanije CESTRA (prethodno CeS COWI d.o.o.) osnovano u septembru 2005. godine od strane COWI A/S iz Danske, kao dio COWI Grupe, koja u fokusu svog rada ima projekte vezane za transportnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine. Predavači su dali osvrt na mjere upravljanja rizicima od poplava i nacionalni plan zaštite i spašavanja od poplava, a zatim prezentovali prethodna terenska istraživanja i projekat rekonstrukcije nasipa sa aspekta prostorno urbanističkih mogućnosti i ograničenja rijeke Bojane.

Uz podršku saradnica u nastavi, doktorantkinja Slađane Lazarević, Nevene Mašanović i Sanje Savić, studenti u okviru vježbi na predmetu Urbanističko planiranje rade detaljnu analizu lokacije uz teorijska istraživanja, nakon čega će u nastavku semestra ponuditi i prostorno plansko rješenje revitalizacije obale Ade Bojane.

Broj posjeta : 125