Arhitektonski fakultet

Istraživanje autora sa Arhitektonskog fakulteta u vodećem međunarodnom časopisu
Istraživanje autora sa Arhitektonskog fakulteta u vodećem međunarodnom časopisu

Istraživanje prof.dr Svetislav G. Popovića i saradnice u nastavi MSc Sanje Savić prihvaćeno je za objavljivanje u vodećem međunarodnom časopisu  „Land Use Policy“. Pored kolega sa Arhitektonskog fakulteta, autorski doprinos je dala i Milica Dobričić (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republika Srbija).

Naučno istraživački rad na temu održivog prostornog razvoja XXI stoljeća sa zakonodavnog i planskog aspekta u Crnoj Gori, rezultiralo je radom pod nazivom: "Challenges of sustainable spatial development in the light of new international perspectives - The case of Montenegro", koji će biti objavljen u junu 2021. u časopisu "Land Use Policy". Riječ je o  interdisciplinarnom časopisu koji se bavi socijalnim, ekonomskim, pravnim, fizičkim i planskim aspektima urbane i ruralne upotrebe zemljišta. Časopis se nalazi u kategoriji Q1, sa impact faktorom 3,682.

Na ovaj način nastavno osoblje Arhitektonskog fakulteta nastavlja sa doprinosom unapređenju i povezivanju naučnoistraživačkog i  stručnog rada i prezentaciji istog na internacinalnoj naučnoj sceni.

Apstrakt rada dostupan je na sledećem linku:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837721001617

 

Broj posjeta : 274