Arhitektonski fakultet

Saradnja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti energetske efikasnosti zgrada
Saradnja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti  energetske efikasnosti  zgrada

Na sastanku predstavnika Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kapitalnih investicija Vlade Crne Gore, koji je održan 11. maja 2021. godine, u prostorijama Ministarstva, dogovoreni su pravci  saradnje u oblasti energetske efikasnosti zgrada,  između ove dvije institucije. 

Ispred Arhitektonskog fakulteta sastanku su prisustvovali  prof. dr Svetlana Perović, dekanka Fakulteta, i prof. dr Dušan Vuksanović, a ispred Ministarstva Vladimir Durutović, generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost, Nikola Vujošević, Božidar Pavlović, Dražen Karadaglić, Sandra Šipčić i Aleksa Ćulafić.

Predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija su upoznali predstavnike Arhitektonskog fakulteta sa aktivnostima na unapređenju aktuelnih procesa u oblasti energetske efikasnosti zgrada i izradi  nacionalnog softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada, koji predstavlja nedostajući element za implementaciju energetskog sertifikovanja zgrada u Crnoj Gori. Navedene aktivnosti su podržane u okviru projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama (EEPPB)“ i plan je da nacionalni softver bude kompletiran do sredine tekuće godine, nakon čega će uslijediti aktivnosti na obukama i testiranju softvera u praksi (pilot energetsko sertifikovanje zgrada).

Predstavnici Arhitektonskog fakulteta su izrazili  zainteresovanost za saradnju po pitanju energetske efikasnosti zgrada, koju vide kao jednu od ključnih oblasti u procesu edukacije budućih arhitekata, ali i za buduću saradnju kroz konkretne projekte za koje Arhitektonski fakultet i druge Univerzitetske jedinice apliciraju u okviru različitih naučnoistraživačkih i razvojnih programa. Na Arhitektonskom fakultetu je uspostavljen Centar za energetsku efikasnost i ideja je da se obezbijedi njegov dalji razvoj kroz aktivniji angažman profesora, saradnika u nastavi i samih studenata. Arhitektonski fakultet može dati značajan doprinos po pitanju edukacije različitih ciljnih grupa u oblasti energetske efikasnosti, što je pokazao i u prethodnom periodu.

Glavni zaključci sastanka slijede u nastavku: 

  • Formalizovati saradnju kroz potpisivanje memoranduma sa Arhitektonskim fakultetom i Univerzitetom Crne Gore i drugim zainteresovanim jedinicama kroz koji će oblasti za saradnju biti jasno definisane;
  • Aktivno uključiti Arhitektonski fakultet u proces finalizacije Softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada (meec.me), sprovođenje potrebnih analiza i pripremu propisa u oblasti energetske efikasnosti zgrada;
  • Uspostaviti saradnju Arhitektonskog fakulteta sa Fraunhofer institutom , Odsjekom za građevinsku fiziku iz Štutgarta, Njemačka;
  • Intenzivirati aktivnosti na organizaciji novog ciklusa obuka za energetske pregleda zgrada koji je potrebno realizovati u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom i drugim zainteresovanim Univerzitetskim jedinicama;
  • Uspostaviti saradnju na realizaciji energetskih pregleda univerzitetskih objekata za koje je obezbijeđena podrška u okviru REEHUB PLUS (Regional Energy Efficiency Hub +) projekta koji realizuje Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore.
Broj posjeta : 233