Arhitektonski fakultet

Energetski pregledi objekata UCG u okviru projekta REEHUB PLUS
U okviru projekta REEHUB + koji Arhitektonski fakultet sprovodi zajedno sa partnerima Institutom za istraživanje i razvoj Barleti, Albanija, Ministarstvom infrastrukture i energije, Albanije, Nacionalnim klasterom energije i tehnologije, Italija i Opštinom Agnone, Italija, između ostalog, započeto je sprovođenje slijedećih aktivnosti:

  • Izrada tri Detaljna energetska pregleda i to za objekte zgrade Arhitekonskog fakulteta, zgrade Tehničkih fakulteta,  u Podgorici kao i zgrade Pomorskog fakulteta u Kotoru. Ovi pregledi će biti među prvima u Crnoj Gori, koji će za energetsku optimizaciju i proračune koristiti nacionalni software MEEC (Montenegrin Energy Efficiency Certification).
  • Izrada Metodologije za obuku o energetskim pregledima kao i sprovođenje dvije obuke namjenjenje projektnim partnerima kao i inženjerima koji će sprovoditi energetske preglede u sve tri države iz kojim potiču partneri.
  • Priprema relevantne dokumentacije za Priručnik za energetsku efikasnost u starim i novim zgradama. Rezultati procesa mjerenja 3 zgrade (Detaljni energetski pregledi) biće prikupljeni i obrađeni u navedenom Priručniku.
  • Analiza i izrada Priručnika o Direktivi o energetskoj efikasnosti (Direktiva 2012/27 /eu evropskog parlamenta i savjeta) koji će služiti kao vodič profesionalcima koji žele da postanu energetski revizori, sektorskim agencijama da povećaju znanje o standardima i kvalifikacijama EU.

Navedene aktivnosti se sprovode u saradnji sa Expeditio Architects d.o.o. iz Kotora.

Broj posjeta : 127