Arhitektonski fakultet

Preliminarna rang lista kandidata za upis u I godinu studija za 2021/22. godinu
Preliminarna rang lista kandidata za upis u I godinu studija za 2021/22. godinu

Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu studija na Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, za 2021/22. godinu, dostupna je u prilogu. U skladu sa Konkursom, primljeni su kandidati zaključno sa rednim brojem 50.

UVID U TESTOVE

Kandidati mogu podnijeti Zahtjev  za uvid u testove Komisiji za upis Arhitektonskog fakulteta, od 07.06.2021.od 12h do 15h i 08.07.od 08h do 10h. Zahtjeve predati Studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta. Uvid u radove kandidati će moći izvršiti 08.07.2021. od 11 do 13h. (forma zahtjeva je dostupna u prilogu, kao i rješenja testova A i B).

Ukoliko kandidati imaju prigovor na rang listu, isti mogu podnijeti Centralnoj upisnoj komisiji, u roku od 24 h od objavljivanja preliminarne rang liste. Prigovor predati u dekanat Arhitektonskog fakulteta. 

 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI OD  09. JULA  ZAKLJUČNO SA 15. JULOM 2021. GODINE U PERIODU OD 09 DO 13 SATI, NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

  1. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  2. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu
  3. ovjerena kopija diplome “Luča”
  4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podsnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom
  6. dvije identične fotografije (format za indeks)
  7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji budu stekli pravo upisa, obavezni su da se upišu zaključno sa 15.07.2021. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 2850