Arhitektonski fakultet

Konačna rang lista kandidata za upis u I godinu studija za 2021/22. godinu
Konačna rang lista kandidata za upis u I godinu studija za 2021/22. godinu

Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu studija na Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, za 2021/22. godinu, dostupna je u prilogu. U skladu sa Konkursom, primljeni su kandidati zaključno sa rednim brojem 50.

Izmjena u odnosu na Preliminarnu rang listu nije bilo.

UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI OD  09. JULA  ZAKLJUČNO SA 15. JULOM 2021. GODINE U PERIODU OD 09 DO 13 SATI, NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE.

 

 

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  2. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu
  3. ovjerena kopija diplome “Luča”
  4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podsnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom
  6. dvije identične fotografije (format za indeks)
  7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da se upišu zaključno sa 15.07.2021. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 1641