Arhitektonski fakultet

Obilazak lokacije uz rijeku Zetu u okviru predmeta Urbanističko projektovanje 1
U okviru predmeta Urbanističko projektovanje 1, koji vodi prof.dr Svetlana K. Perović, studenti treće godine će se u zimskom semestru baviti projektovanjem eksperimentalnog ekološkog produktivnog naselja - PRODUCTIVE VILLAGE, na lokaciji u Spužu, uz rijeku Zetu.

Studenti treba da predlože eksperimentalna rješenja stanovanja i kompatibilnih funkcija, kroz očuvanje ekološke funkcije, održavanja ekosistema, kao i obezbjeđivanje ekonomskih, privrednih, kulturnih i drugih dobiti na kvalitetu života ljudi, biljaka i životinja, u prirodnim uslovima. Neophodno je da kreiraju zdravu sredinu, koja će pozitivno da utiče na fizičko i psihičko zdravlje ljudi.

U okviru vježbi, koje vode saradnice u nastavi MSc Nevena Đurović Mašanović, MSc Sanja Savić i MSc Jelena Bajić Šestović, studenti su 14. oktobra 2021. obišli Spušku glavicu odakle se pruža pogled na meandre Zete, kako bi sagledali lokacije koje su predložene za semestralni zadatak, kao i percipirali širi kontekst. Nakon konstruktivnog dijaloga o potencijalima, ali i ograničenjima lokacija, studenti su sa saradnicama obišli jednu od predloženih lokacija uz rijeku Zetu.

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.