Arhitektonski fakultet

Priznanje studentima na 30. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu
Priznanje studentima na 30. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu

Na 30. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore učestvovao je sa sedam studentskih radova, od kojih su tri rada (I - Dragaš Jana i Čeprnić Jovo; II - Jovović Ana, Popović Ana, Burić Ivana, Živković jelena, Gomilanović Ksenija, Nišavić Marija, Olivera Mirković; III - Mirković Olivera i Živković Jelena) prošli selekciju za 30. Međunarodni salon urbanizma i time izložena na Salonu, u Nišu od 8. do 13. novembra 2021.godine.

Nakon žiriranja radova, u kategoriji 12_Studentski radovi, treću nagradu osvojili su studenti Dragaš Jana i Čeprnić Jovo s radom Amfi-Grad, pod mentorstvom prof. dr Svetlane Perović i saradnica u nastavi MSc Sanja Savić, MSc Nevena Mašanović i MSc Slađana Lazarević, na predmetu treće godine (predmet Urbanističko projektovanje I).

U apstraktu nagrađenog rješenja navedeno je: „Amphicity je projekat nastao na brownfield lokaciji, na mjestu napuštene fabrike “Radoje Dakić” u Podgorici. Koncept je proistekao iz želje za stvaranjem multifunkcionalnog prostora, u kojem bi se nalazili sadržaji koji su veoma malo, ili nisu uopšte zastupljeni u ovom dijelu grada, a koji su od velike važnosti za kulturni i socijalni razvoj stanovništva. Na području gdje trenutno preovladavaju visoke stambene zgrade, administrativni i trgovački centri, cilj je bio da se stvore prostori namijenjeni kulturi (muzej, galerija, biblioteka, bioskop), obrazovanju (osnovna škola i multifunkcionalni prostori za kurseve, izložbe, radionice), zabavi, odmoru, rekreaciji, i koji bi bili pristupačni svim generacijama.“

https://www.facebook.com/pg/salonurbanizma/posts/

Broj posjeta : 87

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.