Dekanka Perović: Digitalna transformacija i praktično znanje imperativ za visokoškolsko obrazovanje u kreativnoj industriji
Dekanka Perović: Digitalna transformacija i praktično znanje imperativ za visokoškolsko obrazovanje u kreativnoj industriji

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore partner je na nedavno dobijenom međunarodnom projektu Digitalna transformacija kreativnih sektora u visokoškolskom obrazovanju, čiji je cilj poboljšanje kvaliteta programa visokog obrazovanja za kreativne industrije u zemljama Zapadnog Balkana.

Dekanka Arhitektonskog fakulteta prof. dr Svetlana Perović, koja je ujedno i koordinator projekta na Univerzitetu, kaže da je ovo jedan od 14 dobijenih projekata za koje je UCG dobio odobrenje u prvom pozivu novog ciklusa Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027.

„U samom predlogu projekta pošlo se od stava da su obrazovni programi u zemljama Zapadnog Balkana i dalje zasnovani na pasivnim pedagoškim metodologijama koje su zanemarile da inkorporiraju dovoljno praktičnog znanja, što znači da su diplomci imali teorijsko znanje, ali malo razumijevanja kako da ga primijene u praksi i da im nedostaju vještine i kompetencije koje su bile od suštinskog značaja za radno mjesto kao što su kreativno razmišljanje, saradnja, liderstvo, itd. Istovremeno, Evropska komisija je jasno istakla, u svojoj Strategiji za Zapadni Balkan za 2018. godinu, da „digitalna transformacija … može biti sveobuhvatni podsticaj za transformaciju regiona“. Glavna ideja projekta je stoga da se poboljša kvalitet programa visokog obrazovanja za kreativne i kulturne industrije u zemljama Zapadnog Balkana kako bi studenti bili zadovoljniji vještinama koje su stekli, kako bi se obezbijedilo da diplomci budu vještiji i konkurentniji na tržištu rada i samim tim postizanje viših stopa zaposlenosti“, objasnila je Perović.

Ovaj cilj, dodala je,  postiće se digitalnom transformacijom koja koristi prednosti metodologija aktivnog učenja i inovativnih digitalnih obrazovnih alata.

„Projekat će procijeniti postojeće potrebe u visokoškolskim programima kako dizajnirati, razviti i/ili prilagoditi nastavne planove i programe, kurseve, materijale za učenje i implementirati različite aktivnosti učenja i saradnje za nastavnike, postdiplomce i diplomce. Oni će imati različite oblike radionica, intenzivnih studijskih programa,kurseva, sve u onlajn i oflajn formi“, pojašnjava dekanka Perović.

Projekat će takođe stvoriti virtuelnu platformu za učenje i saradnju kako bi se podstakao zajednički pristup u rješavanju ovih obrazovnih pristupa na Zapadnom Balkanu i u EU.

„Tokom projekta biće realizovano najmanje 30 zajedničkih aktivnosti i inicijativa za saradnju između partnera iz zemalja Balkana i zemalja članica EU i programskih zemalja. Projekat će takođe uključiti širok spektar zainteresovanih strana u participativni proces analize i planiranja novih nastavnih planova i programa, kurseva, materijala za učenje i alata za usklađivanje kompetencija i vještina diplomaca sa zahtevima tržišta rada“, navodi dekanka Perović.

Koordinator projekta na međunarodnom nivou je Politehnički institut u Portugalu. Ostali partneri, pored Univerziteta Crne Gore, su visokoškolske institucije Zapadnog Balkana  i partneri iz EU.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.