Realizovan Dan italijanskog dizajna u Muzičkom centru u Podgorici
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U Muzičkom centru u Podgorici održan je 18. novembra 2022. godine Dan italijanskog dizajna. Ovaj događaj obilježila je i tribina posvećena Italijanskom dizajnu i pametnim gradovima, a dati su  prijedlozi za održivo uređenje urbanog prostora u Crnoj Gori. Prezentacijom tri studentska projekta, preispitan je prostor ispred zgrade Arhitektonskog fakulteta u Podgorici (univerzitetski park) i prezentovana zanimljiva rješenja unapređenja istog, kako korišćenjem dizajnerskih elemenata proizvedenih u Italiji, tako i autorskim projektima studenata sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Departmana za arhitekturu i dizajn Univerziteta u Đenovi.

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marsella smatra da je događaj bio prilika da se uporede iskustva i uspostavi saradnja  dva univerziteta kao dio međudržavne saradnje. Zajedničko učešće u realizaciji virtuelnog projekta  predstavlja dodatnu vrijednost i daje niz mogućnosti za buduće oblike saradnje profesora i studenata.

Dekanka Arhitektonskog fakulteta UCG, prof.dr Svetlana Perović, na otvaranju događaja je izrazila zahvalnost Italijanskoj agenciji za spoljnju trgovinu sa kojom je Fakultet pokrenuo inicijativu o saradnji u cilju razmijene iskustava sa italijanskim kolegama. Veoma je značajno što je  Arhitektonski fakultet, pored sklopljenih partnerstava sa drugim fakultetima iz Italije,  uspostavio saradnju na ovom projektu sa Departmanom za arhitekturu i dizajn Univerziteta u Đenovi , istakla je Perovic. Hvala profesorima i studentima koji su se angažovali da u kolaboraciji sa našim kolegama ponude predloge za unapređenje javnog prostora univerzitetskog kampusa. Zahvalila je direktoru Vantreski, Aleksandri Zorić i svima koji su učestvovali u projektu uz  nadu da će ovo biti samo početak  saradnje.

Direktor Italijanske agencije za spoljnu trgovinu u Beogradu i Podgorici Antonio Ventresca saradnju takođe vidi kao most kulture i između dva Univerziteta.

Menadžer Glavnog grada Marjan Junčaj ukazao je na akcioni plan Podgorice kojim su definisane vizije razvoja glavnog grada po pitanju pametnog grada, ističući urbanu mobilnost i transport, zelene i javne otvorene prostore, vodovod i kanalizaciju, upravljanje otpadom, odnos prema klimatskim promjenama i kvalitet vazduha, kao oblasti na kojima bi trebalo da počiva koncept razvoja pametnog grada.

Predsjednik Strukovne komore arhitekata, Mr Novica Mitrović, govorio je o ideji  organizovanja prvih crnogorskih Dana arhitekture, u okviru kojih je održan i Dan italijanskog dizajna. Pozvao je predstavnike struke na pozornost i odgovornost po pitanju tretmana zelenih površina u gradu, te važnosti koncepta zelenih gradova.

Ispred Arhitektonskog fakulteta u Podgorici prisutnima se obratio Prof. dr Dušan Vuksanović, govoreći o aspektima primjene koncepta „Pametni gradovi“ („Smart cities“) u Grnoj Gori, polazeći od održivosti u razvoju gradova generalno, i ukazujući na ulogu energetske efikasnosti, uz poseban osvrt na aktuelnost teme, potencijale i perspektive za implementaciju ovog koncepta u Crnoj Gori.

Ispred Departmana za arhitekturu i dizajn Univerziteta u Đenovi prisutnima se obratio Prof. Alberto Bertagna sa prezentacijom percepcije novog domaćeg okruženja u 2022. godini, u svijetlu pandemije i dizajna.

Studenti Arhitektonskog fakulteta u Podgorici i Univerziteta u Đenovi predstavili su idejna rješenja nastala u saradnji dva fakulteta. Urbani mobilijar napravljen u Italiji bio je osnov za rad na studentskim projektima. Otvoreni prostor ispred zgrade Arhitektonskog fakulteta u Podgorici predstavljen je kroz tri različita rješenja, u cilju preispitivanja njegove namjene, aktivnosti i potencijalnog izgleda u budućnosti.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.