Realizovana radionica o energetskoj efikasnosti
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Arhitektonskom fakultetu 20. i 21.12.2022 održana je radionica, koja se odnosi na predstavljanje rezultata energetskog pregleda zgrade fakulteta, kao i metodologije za izradu energetskih pregleda zgrade. Radionicu su organizovali i vodili: prof.dr Svetlana Perović, prof.dr Ratko Mitrović, dr Irena Rajković i dr Sanja Paunović Žarić, kao i arhitekta Biljana Gligorić, energetski auditor, a u svojstvu eksternog eksperta. Radionici su prisustovali studenti završnih godina, koji su se upoznali i sa mogućnostima nacionalnog softvera za izradu energetskih pregleda. Takođe, u nastavku je organizovana prezentacija opreme za energetsku efikasnost, koja se nalazi u HUB-u Arhitektonskog fakulteta.

Drugog dana radionice sprovedene su aktivnosti na terenu i rađene analize postojećeg stanja zgrade Arhitektonskog fakulteta, i to:

- istraživanje postojećeg stanja kroz provjeru omotača zgrade na licu mjesta;

- aktivnosti vezane za upotrebu i primjenu opreme za EE u cilju energetskog pregleda zgrade;

- upotreba termovizijske kamere – detektovanje termičkih mostova, kao i

- korištenje MEEC softvera.

Razultate i znanja sa održane radionice studentima   će koristiti kako u nastavnom procesu na predmetima iz oblasti energetske efikasnosti, tako i u budućoj profesionalnoj praksi, ali i  nastavnicima i saradnicica u daljim naučnim i stručnim istraživanjima. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.