Profesorica Slavica Stamatović - Vučković dobitnica godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore
Profesorica Slavica Stamatović - Vučković dobitnica godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore

Vanredna profesorica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Slavica Stamatović - Vučković dobitnica je godišnje nagrade Univerziteta za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog ili umjetničko-istraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore. Na predlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta, nagradu joj je uručio rektor UCG prof. dr Vladimir Božović, na nedavno održanoj svečanoj sjednici Senata UCG. 

Vijeće fakulteta je predložilo imajući u vidu ukupne rezultate rada koje je ostvarila profesorica Stamatović - Vučković, koja na ovom fakultetu obavlja i dužnosti prodekana za međunarodnu saradnju. 

Ključne aktivnosti koje su je preporučile, pored zapaženog naučnoistraživačkog rada, bile su i njene organizacione i koordinatorske sposobnosti, u uvezivanju sa međunardonim institucijama, koje su Arhitektonski fakultet učinile vidljivijim  u evropskim  okvirima  arhitektonske  edukacije. Tome je doprinijela njena uloga koordinatora u dvije CEEPUS mreže koje podrazumijevaju blisku saradnju sa 14 evropskih univerziteta, organizacija  međunarodne naučne CEEPUS konferencije i radionice, pored dvije internacionalne studentske radionice u Brnu. Takođe, protekla godina bilježi najveću mobilnost studenata Arhitektonskog fakulteta do sada, u razmjeni sa institucijama u Italiji, Turskoj i Francuskoj.

U okviru međunarodne saradnje sprovedene kroz ERASMUS+ program mobilnosti tokom akademske 2021/22. godine posebno se izdvaja organizacija studentske radionice "Snimanje arhitektonskog nasljeđa - Kompleks dvorca Petrovića na Kruševcu, Podgorica”, sa  predavačima italijanske visokoškolske institucije  Politehnika Bari. Na radionici su korišćene inovativne digitalne tehnologije trodimenzionalnog mjerenja bazirane na pasivnim i aktivnim senzorima i specijalnim  softverima  koje su studenti praktično koristili i tako stekli nova znanja iz oblasti integrisanog ili instrumentalnog snimanja.

Prof. Stamatović-Vučković je bila  organizator  i  jedan  od  kustosa  internacionalne izložbe “Arhitektura. Skulptura. Spomenici. Umjetnost spomenika Jugoslovije 1941 — 1945” u okviru DEUS-a, krajem  2021. i početkom 2022. godine, u saradnji sa Galerijom “DESSA” iz Ljubljane i Sekretarijatom za sport i kulturu Glavnog grada.

Poslednje dvije godine ona je i nacionalna selektorka Crne Gore za prestižnu međunarodnu nagradu za arhitekturu - PIRANESI Award koja se dodjeljuje svake godine za najbolju arhitektonsku realizaciju u okviru Piranskih dana arhitekture (Piran, Slovenija), čime je i Arhitektonski fakultet, kroz učešće najboljih studentskih projekata, postao dio zajednice od 19 evropskih arhitektonskih fakulteta učesnika.

U saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore (Strukovnom komorom arhitekata) učestvovala je i u organizaciji međunarodne izložbe koja prati ovaj događaJ, u njenoJ prezentaciji crnogorskoj javnosfl (Podgorica, Kuslevova kuča, septembar — oktobar 2022).

Prof. Stamatović-Vučkovič je tokom 2021/2022. godine bila i koordinatorka jednog međunarodnog projekta posvećenog aktuelnoj temi klimatskih promjena i njihovom uticaju na kulturno nasljeđe, kao dio programa Centralna evropska inicijativa CEI - “Održivo upravljanje kulturnom baštinom na Balkanu kao odgovor na klimatske promjene – Najbolje prakse za prilagođavanje i međukulturnu saradnju – SMASH” (Sustainable Management of Cultural Heritage in the Balkans in response to Climate Change - Best practices for adaptation and intercultural cooperotion).

Takođe, učestvovala je na više međunarodnih naučnih konferencija, kao i u brojnim aktivnostima koje podrazumijevaju različite oblike međunarodne  saradnje. Među njima su i dva FLUID dizajn foruma u organizaciji FLU UCG, regionalno prepoznata događaja čiju koordinaciju u oblasti arhitekture kroz saradnju sa fakultetima iz regiona realizuje prof. Stamatović - Vučković još od 2017. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.