Arhitektonski fakultet partner u još jednom Erasmus+ projektu: Formiranje pop-up laboratorija za istraživanje
Arhitektonski fakultet partner u još jednom Erasmus+ projektu: Formiranje pop-up laboratorija za istraživanje

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, u naredne tri godine, biće partner na još jednom evropskom Erasmus+ projektu pod nazivom Architecture pop-up lab exchange (APLE). Projektom u kategoriji Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja - Partnerstva za transformaciju u visokom obrazovanju, rukovodiće Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, dok su programski partneri na projektu zemlje Evrope: Trondheim, Norveška; Sapienza, Rim, Italija i  Zagreb, Hrvatska, dok su projektni partneri zemlje Zapadnog Balkana: Univerzitet  u Banja Luci, Univerzitet  SU u Mostaru, Univerzitet iz Sarajeva i Univerzitet Crne Gore.

Projektom Architecture pop-up lab exchange (APLE) se podstiče saradnja akademskog/studentskog sektora sa tržištem rada, što ima za cilj razmjenu informacija i znanja između struke i tržišta, čime se ostvaruje bolja povezanost tržišta rada i visokog obrazovanja, sa akcentom na primjenu prakse i stečenih znanja, vještina i kompetencija uključujući stručno usavršavanje studenta arhitekture. Iako aktivnosti unutar arhitektonskih fakulteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori nastoje uključiti realne probleme i lokacije u nastavni proces, te u određenoj mjeri sarađivati sa  lokalnom zajednicom i tržištem, ovim projektom je moguće osnažiti saradnju, te pružiti studentima da praktično djeluju u javnom ili privatnom sektoru, čiji rezultat može uticati na kvalitet prostora, imajući u vidu rast ekoloških problema, kvalitete života, imidža grada. Kreativni i inovativni potencijal u tom procesu može biti generator pozitivnih promjena od javnog interesa. Pop-up laboratorija u tom smislu funkcionisala bi kao laboratorija za arhitektonsko istraživanje u okviru nastave ali i za sticanje vještina ne samo kroz kroz formalne  nastavne planove i programe, već uz realizaciju različitih kurseva i studija.

Koncept projekta APLE temelji se na tri premise:

  • Izgradnja kapaciteta u okviru visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za nastavu, praktičnu obuku i istraživački potencijal;
  • Uključivanje i saradnja akademskog/studentskog sa poslovnim sektorom (tržište rada), industrija, javni i civilni sektor;
  • Instalacija pop-up laboratorija koji će raditi kao laboratorije za arhitektonsko istraživanje/ nastavu i sticanje vještina (kroz nastavne planove i programe i uspostavljanje kurseva i studija), služeći javnom interesu, i virtualne laboratorije za razmjenu (baza podataka/konektor za tržište)  informacija i znanja.

Ukupan budžet projekta je 750 000 Eura. Projekat na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, vodiće tim u sastavu: prof. dr Svetlana Perović, doc. dr Ema Alihodžić Jašarović, prof. dr Dragan Komatina, dr Jelena Bajić Šestović i mr Nemanja Milićević

ImageNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.