UO UCG: Reizabrana dekanka Arhitektonskog fakulteta prof. dr Svetlana Perović




UO UCG: Reizabrana dekanka Arhitektonskog fakulteta prof. dr Svetlana Perović

Upravni odbor Univeziteta Crne Gore (UO UCG) reizabrao je danas za dekanicu Arhitektonskog fakulteta prof. dr Svetlanu Perović, za mandatni period od 2023. do 2026.

Na sjednici kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica, Perović je  reizabrana na predlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta, i uz pozitivno mišljenje rektora Vladimira Božovića.

Profesorica Perović je organizatorka više studentskih radionica i izložbi, uz kontinuiranu praksu objavljivanja radova studenata. Pod njenim mentorstvom studenti su publikovali veliki broj radova  i osvojili više nagrada na međunarodnim salonima urbanizma. Aktivna je na međunarodnoj istraživačkoj sceni, a njeno istraživačko interesovanje uključuje: urbanu teoriju, konceptualni urbani dizajn, urbanu regeneraciju, budućnost gradova, transdisciplinarnu metodologiju u nauci, edukaciji i urbanoj praksi. Među brojnim aktivnostima ističe se učestvovanje u autorskom pisanju pet internacionalnih enciklopedija u izdavaštvu vodećeg međunarodnog izdavača SAGE, te poglavljima objavljenim u dvije  naučne monografije izdavača Springera, kao i dvije  međunarodne knjige studijskog karaktera, izdate takođe u Americi. Recenzent je naučnih radova u međunarodnim časopisima  i knjigama.

Na današnjoj sjednici UO UCG pokrenuta je i procedura za izbor direktora Istorijskog instituta. Konkurs za izbor direktora/direktorice Istorijskog instituta objavljuje se u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori. Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.  

Na sjednici UO UCG diskutovalo se  i o ostalim tačkama dnevnog reda u domenu redovnog poslovanja Univerziteta Crne Gore.

 

Foto: Arhivski snimak



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.