Promocija knjige i predavanje profesora Slobodana Danka Selinkića
Promocija knjige i predavanje profesora Slobodana Danka Selinkića

U saradnji Arhitektonskog fakulteta UCG i Sekretarijata za kulturu Podgorice, a u okviru ovogodišnjeg DEUS-a (Decembarska kulturna scena), u utorak 12. decembra u 20:00 sati u Galeriji Risto Stijović (Stara varoš), održaće se promocija knjige „Paviljon Serbia u Rimu 1911. - Modernizam, arhitektura i rana ideja jugoslovenstva" arhitekte i profesora  Slobodana Danka Selinkića. Pored autora o knjizi će govoriti i profesori Univerziteta Crne Gore dr Slavica Stamatović Vučković sa Arhitektonskog fakulteta i mr Janko Ljumović sa Fakulteta dramskih umjetnosti.

Narednog dana, u srijedu 13. decembra sa početkom u 10:00 sati, u istoj suorganizaciji, ali u Sportsko-kulturnom centru Univerziteta Crne Gore, profesor Selinkić će održati i predavanje pod nazivom "Arhitekt između Mediterana i Srednje Evrope - iskustva i prakse".

Monografija  „Paviljon Serbia u Rimu 1911. - Modernizam, arhitektura i rana ideja jugoslovenstva" autora Slobodana Danka Selinkića osvjetljava i značaj i značenje ove u javnosti skoro nepoznate građevine autorskog tima arhitekte Petra Bajalovića i vajara Ivana Meštrovića Paviljon Serbia na Međunarodnoj izložbi lijepih umjetnosti 1911. godine u Rimu. Monografiju je objavio Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 2021. godine i dobila je nagradu  44. Salona arhitekture u Beogardu 2022. godine u kategoriji Publikacije.

Monografija osvjetljava autorski projekat beogardskog arhitekte i profesora Petra Bajalovića i hrvatskog i jugoslovenskog vajara Ivana Meštrovića koji je postao paradigmatsko djelo u arhitekturi, umjetnosti i politici sa jedinstvenim medijskim efektom koji traje do danas. Ovim djelom autorski dvojac, vođen moćnim idealom jugoslovenstva, istovremeno postavlja temelje modernizma i jedinstvenog jugoslovenskog kulturnog prostora. U monografiji se opisuje proces rekonstrukcije danas nepostojeće  građevine Paviljona, kao dugo istrazivačko putovanje u prošlost u kojoj nalazimo mnoge odgovore o sadašnjosti. Od poglavlja o Meštrovićevoj maketi Kosovskog hrama, preko teme dualizma u srpskoj arhitekturi i njegovom porjeklu do otkrivanja nepoznatih dokumenata, crteža i skulptura Paviljona, knjiga sadrži i izvode iz prepiske Meštrovića i Bajalovića.

Paviljon Serbia u Rimu (1911) je prva građevina koja materijalizuje ideju jugoslovenstva i svojevrsna je paradigma jugoslovenskog kulturnog prostora u umjetnosti i arhitekturi još mnogo prije nastanka prve Jugoslavije (1918). Autor formuliše novi pojam - arhitektura sjećanja, koji podrazumijeva praksu rekonstrukcije građevine koja je materijalno odsutna ali je dio istorije arhitekture, uvodeći je tako u sadašnjost kao svojevrsnu memoriju odsustva.

Recenzenti monografije bili su Ljiljana Miletić Abramović, bivša direktorka Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu i arhitekta Radivoje Dinulović, redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 

 

Kratka biografija autora:

Arhitekta Slobodan Danko Selinkić (1951) niz godina je djelovao u statusu slobodnog umjetnika kao kritičar, teoretičar i projektant. Kao kritičar i teoretičar u vrijeme pojave postmoderne kritičke misli u Jugoslaviji djelovao je angažovano, a od osamdesetih godina zastupa tezu o potrebi izučavanja i uvođenja studja Arhitekture na tlu Jugoslavije kao pluraliteta kultura što je kasnije bio sastavni dio predmeta Savremena arhitektura koji je predavao na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za arhitekturu i urbanizam u Novom Sadu do odlaska u penziju. Autor je više publikacija i autorskihh izložbi arhitekture i dobitnik značajnih  nagarada. Bio je komesar izložbe predstavljanja Crne Gore na Venecijanskom bijenalu arhitekture (2004, Eco-Logic Montenegrin Lab). Živi i radi u Rimu i Beogradu.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.