Profesorica Svetlana Perović dobitnica godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore
Profesorica Svetlana Perović dobitnica godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore

Vanredna profesorica Arhitektonskog fakulteta, prof. dr Svetlana Perović, zasluženo je primila godišnju nagradu Univerziteta Crne Gore za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog i umjetničko-istraživačkog rada, kao i za međunarodno pozicioniranje Univerziteta Crne Gore. Nagradu je, u ime Univerziteta, uručio rektor UCG, prof. dr Vladimir Božović, a na preporuku Vijeća Arhitektonskog fakulteta, na protekloj svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore (UCG), održanoj krajem godine.

Profesorica Perović, koja obavlja i dužnosti dekana na Arhitektonskom fakultetu, nagrađena je zbog izuzetnih rezultata kojeg je ostvarila u dugogodišnjoj karijeri, a posebno tokom 2023. godine. Ključne aktivnosti koje su je preporučile za ovu prestižnu nagradu obuhvataju ne samo zapažen naučno i umjetničko istraživački rad već i kontinuirani doprinos u promovisanju Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore na međunarodnom nivou.

Njen angažman posebno se ističe kroz vođenje i učešće u brojnim međunarodnim projektima. Tokom 2023. godine, prof. Perović je uspješno aplicirala za dva Erasmus+ projekta, u kojima je Arhitektonski fakultet bio partner sa više od 20 institucija iz 15 zemalja. Od ovih projekata, čija je vrijednost oko milion eura, Arhitektonskom fakultetu pripalo oko 150 hiljada eura.

Tokom 2023. godine posebno se istakao projekat predstavljanja Crne Gore na Međunarodnoj hortikulturnoj izložbi EXPO 2023 u Kahramanmarašu u Turskoj gdje je prof. Perović bila rukovodilac projekta. Tokom izložbe, koja je okupila predstavnike iz više od 20 zemalja širom svijeta, profesorica Perović nije samo nadgledala projekt već je u pripremnom dijelu insistirala da se uključe i studenti, koji su pod njenim mentorstvom dizajnirali paviljon u kojem je bila predstavljena i izložba studenata na temu biofilnog (re)dizajna. Kao kustos te izložbe, prefesorica Perović je težila da naglasi potrebu za uspostavljanjem ravnoteže između prirode i urbanog prostora.

Njeni napori i rad studenata na ovom projektu rezultirali su drugom nagradom za dizajn, kao i snažnom porukom o nužnosti ponovnog uspostavljanja odnosa između prirodnog i stvorenog, posebno kroz integraciju vrta i paviljona.

Prof. dr Svetlana Perović, svojim predanim radom i izuzetnim doprinosom, nije samo donijela priznanje Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, već je i postala simbol izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti univerzitetskih dostignuća u Crnoj Gori.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.