Potpisan Memorandum o saradnji između Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore
Potpisan Memorandum o saradnji između Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore

 Memorandum o saradnji između Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, potpisali su prof.dr Svetlana Perović, dekanka i g.Janko Odović, ministar, povodom učešća na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi “13es Floralies Internationales” u Nantu (Francuska).

Nakon uspješne  saradnje i odličnih rezultata koji su prethodne godine ostvareni na međunarodnoj izložbi u Kahranmanmarašu u Turskoj, Ministarstvo je pripremilo Sporazum o saradnji sa Arhitektonskim fakultetom za realizaciju ovogodišnje izložbe u Francuskoj.

Ovaj Memorandum postavlja temelje za dalje unapređenje saradnje između dvije institucije u oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja.

Na sastanku je konstatovano da će buduća saradnja biti usmjerena na nekoliko ključnih oblasti, i to: unapređenje razvoja programa i aktivnosti u naučno-obrazovnom i stručno-savjetodavnom djelovanju, saradnja sa relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama radi realizacije zajedničkih aktivnosti i projekata, organizovanje zajedničkih konferencija, radionica, tribina, izložbi i sličnih manifestacija od javnog značaja, kao i zajedničko izdavanje naučnih i stručnih publikacija.

Sagovornici su se saglasili da Memorandum predstavlja korak naprijed ka jačanju veza između akademske zajednice i sektora prostornog planiranja i urbanizma, te da će doprinijeti razvoju stručnosti i unapređenju kvaliteta obrazovanja u ovoj važnoj oblasti.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.