Gostujuće predavanje: Muzej XIV Zimskih olimpijskih igara: 40 godina olimpijskog naslijeđa u Sarajevu
Gostujuće predavanje: Muzej XIV Zimskih olimpijskih igara: 40 godina olimpijskog naslijeđa u Sarajevu

Vanredna profesorka dr Senka Ibrišimbegović sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održaće gostujuće predavanje pod nazivom "Muzej XIV Zimskih olimpijskih igara: 40 godina olimpijskog naslijeđa u Sarajevu" u utorak 30. aprila 2024. godine, sa početkom u 11h, na zoom platformi (link je dat na kraju obavještenja).

Predavanje daje pregled, kao i današnje stanje i upotrebu, značajne sportske infrastrukture izgradjene u Sarajevu za XIV Zimske olimpijske igre koje su se održale prije 40 godina, u februaru 1984. godine. Pored toga, prof. Ibrišimbegović će se osvrnuti i na koncepciju i organizaciju Muzeja XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, budući da ona obavlja i funkciju direktorke ove institucije. Kratka biografija prof. Senke Ibrišimbegović je data u prilogu.


Predavanje se organizuje u okviru predmeta Arhitektonsko projektovanje 6 (objekti sporta i spektakla) na 4. godini integrisanih studija Arhitekture, koji vode prof. dr Rifat Alihodžić i prof. dr Slavica Stamatović Vučković.

Link za pristup predavanju:

Topic: Zoom Meeting_AP6_predavanje S. Ibrašimbegović
Time: Apr 30, 2024 11:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78685013071?pwd=yGMmRaWSxpbhP7qoLMbOishGMfRynR.1

Meeting ID: 786 8501 3071
Passcode: 0VKJQ9

 

Biografija:

 

Dr. Senka Ibrišimbegović, rođena je u Travniku, BiH. Srednju školu pohađala je u Švicarskoj. Arhitektonski fakultet završila je na Univerzitetu u Sarajevu. Tokom studija, sudjelovala je u edukativnim programima na Yildiz Technical university, u Istanbulu, Massachusetts institute of technology (MIT), u Cambridgeu, SAD 2001. godine, na Vienna university i TU Wien 2003. godine. Posdiplomski završila je u Italiji u saradnji sa Università di Siena, Politecnico di Milano, IUAV di Venezia, Università di Roma - La Sapienza. Godine 2004. uspješno je obranila magistarsku tezu pod naslovom "MUSEUM DISTRICT CULTUAL-M1 MuseumOne". Od januara 2008. godine radi na Arhitektonskom fakultetu, a od 2019. godine kao docentica. Sudjelovala je na više međunarodnih naučnih i stručnih konferencija, simpozijuma, kao i na naučnim i stručnim projektima. U maju 2014. istraživala je doktorsku tezu u Parizu na Univerzitetu Pariz 8. Doktorirala je na temu „Arhitektura muzeja savremene umjetnosti kao kapsula vremena“. Od 2004. godine, sarađuje s Muzejom savremene umjetnosti Ars Aevi u Sarajevu na arhitektonskom projektu, kojeg je izradio čuveni italijanski arhitekta Renzo Piano, te izložbenim postavkama, kao što je 53. Venecijansko bijenale 2009. godine. 2019. ispred Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi Sarajevo predstaviti će Bosnu i Hercegovinu na 58. Venecijanskom bijenalu umjetnosti. U sklopu Arhitektonskog fakulteta UNSA učestvovala je kao saradnik i su-organizator finalne konferencije i publikacije u sklopu HERD projekta te je voditelj aplikacije Erasmus + za poziv 2022. godine ispred AFUNSA, koji je uspješno dobijen u januaru 2023. Godine. Uspješno dobijen i naučno istraživački projekat KULiSA finansiran od strane Ministarstva visokog obrazaovanja Kantona Sarajevo. Udata i majka dvoje djece.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.