Raspisan konkurs za upis 50 studenata u studijsku 2024/25.
Raspisan konkurs za upis 50 studenata u studijsku 2024/25.

Raspisan je Konkurs za upis 50 studenata na Integrisani petogodišnji studijski program Arhitektura, obima 300 ECTS, koji će biti finansirani iz Budžeta Crne Gore.

U skladu sa jedinstvnim sistemom podnošenja prijava na Univerzitetu Crne Gore, vrši se elektronsko prijavljivanje kandidata preko platforme upisi.edu.me, u skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Prijava na konkurs se podnosi 28. i 29. juna do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u periodu od 08-14h u studentskoj službi. Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 1. jula 2024. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Polaganje Prijemnog ispita će biti obavljeno  2.  jula 2024. godine prema rasporedu i proceduri koji će biti istaknuti na internet stranici Fakulteta. Položen Prijemni ispit je obavezan uslov za upis na Arhitektonski fakultet.

Potrebna dokumenta za upis:

- originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

- diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;

- kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja biće izvršeno zaključno sa 6. 7. 2024. godine u Studentskog službi Arhitektonskog fakulteta ( zgrada Tehničkih fakulteta -privremeni boravak do izgradnje zgrade Arhitektonskog fakulteta).

U slučaju problema  prilikom prijave na Konkurs,  broj telefona Studentske službe je 069 222 319.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.