DIGITCRESHE, Creative Lab: Na Arhitektonskom fakultetu formirana laboratorija za razvoj digitalnih vještina studenata
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a u okviru Erasmus + projekta DIGITCRESHE, obezbijeđena je savremena oprema za formiranje Creative Lab kreativne laboratorije koja će omogućiti studentima sticanje novih vještina i podsticati kreativno razmišljanje korišćenjem savremenih digitalnih alata.

Creative Lab će biti dopuna savremenoj, multidisciplinarnoj laboratoriji Arhitektonskog fakulteta koja je posvećena podsticanju inovacija, sticanju fundamentalnih znanja i sprovođenju naučnoistraživačkih aktivnosti. Obezbijeđeni su najsavremeniji softverski i tehnički alati poput 3D štampača, laserskih rezača, uređaja virtuelne realnosti, laptopova, kompjutera i fotoaparata. U ovakvom okruženju studenti iz različitih kreativnih sektora će dobiti priliku da sarađuju na međudisciplinarnim projektima, dijele ideje, savladavaju praktične komponente znanja i formiraju kvalitetnu sinergiju za budući rast i razvoj.

U okviru Erasmus + projekta DIGITCRESHE formiranje laboratorije će biti podržano bogatim programima radionica, intenzivnih treninga i predavanja. Kroz program projekta učesnici će dobiti priliku da savladaju neophodne vještine i znanja za korišćenje opreme i razumiju ulogu digitalizacije u napredovanju razvoja kreativnih industrija. Na ovaj način Arhitektonski fakultet, u interesu društvene zajednice, podstiče procese dinamičnog i aktivnog procesa učenja koje će poboljšati mogućnost razvoja projekata budućnosti i konkurentnost mladih ljudi na tržištu.

Creative Lab je privremeno oformljen u zgradi Rektorata, u sklopu Zelene sale, a nakon završetka radova na rekonstukciji zgrade Arhitektonskog fakulteta biće formiran stalni prostor laboratorije.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.