Arhitektonski fakultet, 30.12.2018

Izdat prvi broj časopisa Cities & FuturesPrvi broj časopisa Cities & Futures, u izdanju Arhitektonskog fakulteta u Podgorici Univerziteta Crne Gore, dostupan je u elektronskom i štampanom obliku.

Cities & Futures je multidisciplinarni recenzirani časopis otvorenog pristupa, sa međunarodnim uređivačkim odborom, koji publikuje originalne i pregledne naučne radove iz različitih oblasti istraživanja,  sa akcentom  na savremena urbana pitanja, urbane perspektive i budućnost gradova. Časopis uključuje, ali nije i ograničen na sledeća istraživačka polja: urbano planiranje i dizajn, arhitektura, pejzažna arhitektura, urbana sociologija, urbana geografija, urbana ekonomija, envajronmentalne studije, inženjerstvo, tehnologije, urbano  zdravlje i urbana edukacija.

Časopis je savremenog vizuelnog identiteta razvijen na specijalizovanoj online platformi kreiranoj za potrebe objavljivanja naučnih radova, gdje se cjelokupni proces, od slanja radova od strane autora, recenziranja istih od strane  anonimnih recenzenata, do konačnog prihvatanja i objavljivanja, sprovodi kroz online sistem.

Časopis je na engleskom jeziku sa planiranom frekventnošču dva puta godišnje.

Detaljnije o časopisu dostupno na: https://citiesfutures.com/