Arhitektonski fakultet, 29.01.2019

Rad prof. Svetislava G. Popovića u Springer monografijiRad prof. Svetislava G. Popovića u Springer monografiji

Izašla je iz štampe  naučna monografija pod nazivom "Cultural urban heritage", izdata od vodećeg međunarodnog izdavača Springer.  Jedan od autora poglavlja "Planiranje kao funkcija očuvanja identiteta mjesta"( "Planning as a function of preserving the identity of place"), je prof.dr Svetislav G. Popović, sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Osim Popovića, autori poglavlja su prof.dr Nenad Lipovac, prof. dr Gojko Nikolić i Nikolina Gradečki.

Dostupno na: