Arhitektonski fakultet, 23.04.2019

Dekan Arhitektonskog fakulteta prof.dr Svetislav G. Popović boravio u studijskoj posjeti Iranu



Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof.dr Svetislav G. Popović, boravio je u studijskoj posjeti Iranu, u periodu od 13.04.2019. do 20.04.2019.god. Osim dekana Popovića, delegaciju su činili doc. dr Velibor Spalević (Filozofski fakultet), doc. dr Goran Škatarić (Univerzitet Donja Gorica) i Deniz Frljučkić(Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore). Ovom prilikom, posjećen je Teheran, Noor (Provincija Mazandaran), Sari (Provincija Mazandaran), Gorgan (Provincija Golestan), Bojnourd (Provincija Sjeverni Khorasan), Mashhad (Provincija Razavi Khorasan).

Rad delegacije sastojao se od produbljivanja i pojačavanja ranije uspostavljene naučno – stručne saradnje, uključujući  i formalizaciju iste, kroz uspostavljanje Memoranduma o saradnji sa univerzitetima i drugim referentnim institucijama u Iranu, iz oblasti životne sredine, urbanog i ruralnog planiranja, agrobiznisa, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Tokom boravka posjećene su sljedeće institucije: 

1- Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran provincija, Iran;

2- Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari, Mazandaran provincija, Iran;

3- Gorgan Agricultural and Natural Resources University, Gorgan, Golestan provincija, Iran;

4- Provincial Government of North Khorasan province, Bojnourd, North Khorasan provincija, Iran;

5- Nacionalnim parkom Golestan, Gorgan, Golestan provincija, Iran;

U dinamičnoj, sadržajnoj, dobro organizovanoj posjeti, delegacija se upoznala sa  brojnim laboratorijama navedenih institucija,  oglednim imanjima, rasadnicima,  NP Golestan. 

Predstavljeni su   Arhitektonski fakultet i Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore,  nacionalni parkovi Crne Gore, kao i aktivnosti i potencijali u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. 

Broj posjeta : 1151