Arhitektonski fakultet, 07.05.2019

Predavanje prof. dr Osmana Balabana 

Pozivamo vas na predavanje:

 

"CONSTRUCTION-LED ECONOMY

AND THE FUTURE OF CITIES IN TURKEY"

 

dr Osmana Balabana, vanrednog profesora na Univerzitetu Middle East Technical (METU) - Ankara, Turska

 

u četvrtak, 9. maja 2019.

u 12.15h

 

SPORTSKO-KULTURNI CENTAR UNIVERZITETA CRNE GORE

Ul. Baku br. 1. (kod studentskih domova) Podgorica

 

Predavanje je organizovao  Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore.

Na linku  je plakat za predavanje:

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1230/objava_45409/fajlovi/Prof%20Balaban_predavanje.pdf

 

 

Osman Balaban je vanredni profesor urbanističkog planiranja na Middle East Techinal Univerzitetu (METU) u Ankari, Turska. Doktorirao je u oblasti prostornog planiranja (2008) i magistrirao u oblasti urbanih politika (2000) na METU.Dr Balaban je radio kao postdoktorski istraživač na Univerzitetu Ujedinjenih nacija - Institut za napredne studije (UNU-IAS) u Yokohami, Japan. Njegovi istraživački i nastavni interesi uključuju urbanu politiku, politiku zaštite okoline, urbanizam s niskom emisijom CO2 i odnos između građevinske politike i urbanog razvoja. Dr Balaban je objavio nekoliko radova u recenziranim časopisima i uređenim knjigama. Glavni je urednik časopisa "METU Journal of the Faculty of Architecture" koji se nalazi na referentnoj A&HCI listi časopisa.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 322